Парк „Врана“ се стопанисва от ОП „Паркове и градски градини“.
За да се свържете с нас ползвайте следната информация:

Адрес:
1000 София, р-н Средец,
бул. “Драган Цанков” № 5

За справки и запитвания относно парк Врана, моля обадете се на следните телефони: 02 884 08 88 или 0889 36 22 82

Парк Врана е създаден под влиянието на европейските пейзажни паркове.

В продължение на повече от 40 години създателите на парка успяват да изградят един великолепен парков ансамбъл. За целта като „строителен материал“ използват декоративната растителност.

Впечатляващо е голямото разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти вида от 118 семейства и 435 рода на територия по-малка от 100 ха.

научи повече