През 1903 г. е построен първият алпинеум в парка от Йохан Келерер, специалист градинар и алпинист от Ботаническата градина в ДААЛЕМ, Германия. След време той бил наречен „сенчестия“, поради израстналите дървета, които го скривали в сянка и се наложило да бъдат засадени сенколюбиви растения.

Негово съвършено творение е алпинеума „Даалем“ (1911 г.), носещ името на Ботаническата градина в Германия. Разположен на южния бряг до езерото с лилиите. Внася се голям брой алпийска и водна растителност. Келерер разполага и селекционира високопланинска растителност от всички краища на Балканския полуостров с повече от 100 вида и разновидности.