Природен статус: Незастрашен вид
Класификация: Cormobionta (Висши растения)
Отдел: Matnoliphyta (Покритосеменни)
Клас: Magnoliopsida (Двусемеделни)
Семейство: Platanaceae (Чинарови)
Род: Platanus (Чинар)

Характеристика: Широколистно, листопадно, еднодомно дърво. Бързо растящ вид, развива мощна корона, с големи размери. Плодът е орехче.

Екологични изисквания: Развива се най-добре на влажни и дренирани почви, по бреговете на реки и речни долини.
Издържа на нашите климатични условия.

Използване: В парковете, като единично или алейно дърво. Има доброкачествена дървесина. Използва се за фурнир.

Произход / Разпространение: Източна Северна Америка / Средна Европа

Култивиран в парка „Врана“: В периода 1903- 1910г.