Парк-музей „Врана“ се стопанисва от ОП „Паркове и градски градини“.
За да се свържете с нас ползвайте следната информация:

Адрес:
1000 София, р-н Средец,
бул. “Драган Цанков” № 5

Справки за парк „Врана“ на телефон 0889 362 282 и 02/884 0888