НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приложение № 30 Услуги, предоставяни от парк „Врана“
(ново с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013)

 1. Цени на билети за вход за индивидуални посещения – на човек:
  1. за деца до 7 години и пенсионери – безплатно;
  2. за деца от 7 до 18 години – 2,00 лв.;
  3. за лица над 18 години – 5,00 лв.;
  4. семеен билет – 8,00 лв. (Забележка: Право на един семеен билет имат един/двама родители с техните деца до 18 год. възраст.)
 2. Цени на билети за вход за групови посещения (за групи над 15 човека) – на човек:
  1. за ръководителя на групата – безплатно;
  2. за деца до 7 години и пенсионери – безплатно;
  3. за деца от 7 до 18 години – 1,00 лв.;
  4. за лица над 18 години – 4,00 лв.

РЕШЕНИЕ № 3

на Столичния общински съвет от 22.01.2015 година За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.). На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

 • 13. В Приложение № 30 „Услуги, предоставяни от парк „Врана” от Приложения към Глава Трета прави следните изменения и допълнения:
 1. Създава нови т.3 и т.4 със следното съдържание:
 2. За провеждане на сватбени церемонии:

3.1. до 100 човека – 820,00 лв.;

3.2. от 100 до 200 човека – 1 640,00 лв.;

3.3. Мероприятията по т.3.1 и т.3.2 са с максимална продължителност до 2 (два) часа;    3.4. В цените по т.3.1 и т.3.2 не е включена цената за осигуряване на обредно лице за провеждане на сватбения ритуал.

 1. За заснемане на професионална фотосесия – 120,00 лв.;

4.1. Мероприятието по т.4 може да се провежда само в часове извън работното време на Парк „Врана” с максимална продължителност до 4 (четири) часа и при не повече от 20 (двадесет) участващи лица.”

Форма за резервация:

  Вашето име (задължително поле)

  Телефон за обратна връзка (задължително поле)

  E-mail адрес (задължително поле)

  Относно (задължително поле)

  Заглавие (задължително поле)

  Вашето съобщение (задължително поле)

  Контролна дума: (задължително)
  captcha