На 24 май 2015 парк Врана ще работи и входа ще е платен, а на 1 юни 2015 няма да работи с посетители.

Работно време за 24 май и 1 юни 2015