Във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване на разпространението му на територията на Столична община

се преустановява достъпа на граждани в парк-музей “Врана” до 14.04.2020 г.

парк-музей “Врана” ще бъде затворен до 14.04.2020 г.