На основание заповед на Кмета на Столична община с регистрационен № СОА22-РД09-1415/18.08.2022 г., за празника на София, 17 септември 2022 г., в парк “Врана” ще бъде безплатен достъпа за посетители!

Честит празник, София! | ГИС София

За празника на София, 17 септември 2022 г. в парк “Врана” ще бъде безплатен достъпа за посетители!